Biznes

Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych

Coraz większą uwagę przykłada się do zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy – dotyczy to przede wszystkim zakładów przetwórczych, firm o profilu chemicznym, zakładów przemysłowych. Pracujący w nich pracownicy każdego dnia narażeni są na utratę zdrowia lub życia. Jakie środki podejmuje się w celu ochrony ich zdrowia?

Pracownicy w zakładach pracy narażeni są na urazy ciała, zatrucie toksycznymi gazami, kontakt z substancjami żrącymi, porażenie prądem, pracę z niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Każde z zagrożeń powinien być wpisany na listę ryzyka zawodowego, a o to, by pracownik był bezpieczny musi zadbać właściciel firmy. Najpopularniejszym środkiem zapobiegawczym jest stosowanie strojów ochronnych i ubiorów roboczych. W ich skład zaliczamy: kaski, rękawice, maseczki na twarz, okulary i kombinezony ochronne. Ubrania ochronne nie są jednak doskonałym rozwiązaniem – to jedno ze stosowanych środków.

Wentylowanie pomieszczeń, kontrole BHP

Do wykrywania konkretnych zagrożeń niezbędna jest kontrola BHP. Podczas inspekcji inspektor BHP sprawdzi zgodność wymaganych zabezpieczeń ze stanem faktycznym. Jeśli zauważy nieprawidłowości musi on sporządzić odpowiedni konspekt i wymóc na pracodawcy naprawę lub uzupełnienie luk w systemach bezpieczeństwa.

Podczas wizyty inspektor BHP zwraca też uwagę na liczbę wentylatorów oraz ich wydajność. Wentylatory dzielone są na różnorodne rodzaje: przeciwwybuchowe, kanałowe, wysokotemperaturowe, ścienne, przenośne, suszarnicze.

W zależności od potrzeb ich działanie może polegać na zwiększaniu przepływu powietrza, mieszaniu powietrza i tym samym wyrównywaniu temperatury w pomieszczeniu. Wentylatory przenośne stosowane są doraźnie, w miejscach gdzie istnieje ryzyko nagromadzenia trujących gazów. Niektóre wentylatory mogą pracować w skrajnie niskich i wysokich temperaturach.

Źródło:planetfan.pl