Biznes

Czym jest upadłość konsumencka?

W Polsce w roku 2015 odnotowano o 30 razy więcej wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niż w poprzednich latach. Czym jest upadłość konsumencka? Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość? Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to znaczna redukcja czy też całkowite umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Sytuacja ta może mieć miejsce, kiedy następuje niezawiniona niewypłacalność. Decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej podejmuje sąd na wniosek samego dłużnika. Wierzyciele nie mogą samodzielnie złożyć takiego wniosku. Ustawa jasno określa, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest raz na okres dziesięciu lat, w wyjątkowych okolicznościach, uniemożliwiających zdobywanie pieniędzy na spłatę długu. Może być to przewlekła choroba, wypadek, utrata pracy.

Obowiązki osoby składającej wniosek

W przypadku osoby składającej wniosek o ogłoszenie upadłości ma on obowiązek wskazania syndykowi elementów jego majątku. Co ważne: zlicytowaniu będą podlegać przedmioty posiadające faktyczną wartość rynkową i szansę na zbycie. Dostępna jest również lista rzeczy, których syndyk nie może zabrać – są to przedmioty, które pozwolą na utrzymanie egzystencjalnych podstaw, niezbędnych do funkcjonowania dłużnika oraz jego rodziny. Zlicytowane zostają zazwyczaj działki, domy, mieszkania, jachty, samochody.