Biznes

Zabezpieczenia w kopalniach

Pomimo wielu konferencji i rozmów dotyczących podnoszenia bezpieczeństwa w kopalniach, stale dochodzi do wypadków i wybuchów pod ziemią. Producenci prześcigają się w pomysłach co do tego, jak poradzić sobie z tym problemem – czy wina tkwi w nieodpowiednich zabezpieczeniach? Inżynierowie i inspektorzy BHP podkreślają, że jakość zabezpieczeń jest niezmienna od wielu lat, pomimo dostępnych nowoczesnych technologii. Na czym w takim razie powinni skupić się spece od bezpieczeństwa podziemnych chodników i pracujących tam ludzi?

Największym zagrożeniem dla pracujących pod ziemią górników jest bez wątpienia metan. Ten bezwonny i niezwykle wybuchowy gaz powoduje podziemne wybuchy, przez co doprowadza do zawalania się stropów oraz pożarów. Metan od setek lat stanowi najpoważniejsze zagrożenie, które doprowadziło do śmierci tysięcy górników. Dawniej w celu jego wykrywania wykorzystywano kanarki – te niewielkie ptaszki przestawały śpiewać, kiedy w powietrzu wyczuwały trujący gaz. Obecnie stosowane są mierniki metanu, które informują o podwyższonych stężeniach tego gazu.

Wentylatory w kopalniach

Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń przed nadmiernym odkładaniem się metanu są wentylatory. Dobór wentylatora nie jest prosty, gdyż warunki kopalniane nijak mają się do tego, co na powierzchni. W kopalniach panują wyższe temperatury, możliwe jest także wysokie zapylenie. Efektem tego wentylatory muszą być odpowiednio dostosowane do takich warunków. Najczęściej producenci dbają o to, aby ich produkty były odporne na zmienne temperatury, działanie rdzy, wnikanie drobinek pyłu wewnątrz konstrukcji. Wentylatory montowane są w dwóch celach: pierwszy to rozpraszanie zwiększającego się stężenia trujących gazów. Drugim zadaniem wentylatorów jest stworzenie kanałów przepływu świeżego powietrza, aby nigdy nie brakowało go górnikom pod ziemią.