Faktoring stanowi łatwo dostępny sposób pozyskiwania środków finansowych i jest zabezpieczeniem przed ryzykiem braku terminowego opłacania faktur przez kontrahentów. Spróbujmy przyjrzeć się zaletom tego rozwiązania z nieco szerszej perspektywy – analizując jego korzyści ekonomiczne i wpływ na prowadzenie biznesu.

Rating w górę

Zacznijmy od kwestii, która jest często pomijana w dyskusji o walorach faktoringu. Chodzi o ewaluację kondycji ekonomicznej faktoranta. Lepsza płynność finansowa, którą gwarantuje faktoring, przekłada się na dobrą ocenę wydawaną przez zewnętrznych audytorów, analityków bankowych lub kontrahentów pragnących sprawdzić rzetelność swojego potencjalnego partnera w interesach. Lepszy rating może skutkować większą wiarygodnością w oczach banku (przyznaniu zdolności kredytowej) lub kontrahenta (podpisanie nowego kontraktu).

Z księgowego punktu widzenia…

Faktoring może pozytywnie przekładać się na strukturę bilansu. Mowa tu o pełnej wersji faktoringu. W tym przypadku można wyksięgować z bilansu należności od odbiorców, co poprawia wskaźnik rotacji należności. W ramach faktoringu następuje cesja wierzytelności na faktora. Uzyskane od firmy faktoringowej środki mogą zostać zagospodarowane na bieżące wydatki, co poprawi wskaźnik zadłużenia i zmniejszy poziom aktualnych zobowiązań.

Ułatwienia w praktyce

Przedsiębiorcy cenią sobie prostotę. Uproszczone procedury administracyjne dają możliwość skupienia uwagi na zarabianiu pieniędzy i planowaniu. Faktoring pozwala uwolnić się od obowiązków administracyjnych związanych z zrządzaniem należnościami. Po cesji wierzytelności jej obsługa (monitorowanie płatności od odbiorców, monity i inne czynności windykacyjne) spoczywa na barkach faktora. Dzięki temu Klient firmy faktoringowej pozbywa się dodatkowych obowiązków i redukuje koszty operacyjne.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Pozytywny wpływ faktoringu na funkcjonowanie firmy – Zapraszamy!