Biznes

Rynek działek inwestycyjnych w Polsce

W miarę szybki rozwój gospodarczy Polski skutkuje licznymi zagranicznymi i rodzimymi inwestycjami. W rezultacie obserwujemy ożywienie na rynku nieruchomości. A na nim to właśnie działki pod inwestycje są najcenniejszymi działkami na rynku. Ich ceny sięgają kilku tysięcy za metr kwadratowy, a na cenę ma zazwyczaj wpływ, rzecz jasna, lokalizacja działki.

Działki pod inwestycje a inne rodzaje działek

Właściciel działki nie może dowolnie decydować o tym, czy dana działka będzie działką inwestycyjną, budowlaną czy rekreacyjną. O charakterze działki decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście, istnieją możliwości zmiany charakteru działki, ale jest to proces długotrwały i nie zawsze możliwy.
Powodem tego jest fakt, że działka inwestycyjna to taki rodzaj działki, na które można wybudować budynki, w tym budynki przemysłowe, a na nich ulokować inwestycje o charakterze uciążliwym. Dlatego właśnie nie ma problemu z ulokowaniem inwestycji mieszkaniowej na działce inwestycyjnej, ale nie można uciążliwej inwestycji ulokować na działce rekreacyjnej czy budowlanej.

Obrót działkami inwestycyjnymi

Podmioty i osoby fizyczne zainteresowane działkami inwestycyjnymi oraz podmioty i osoby oferujące działki inwestycyjne do sprzedaży mają duży wybór miejsc, gdzie mogą szukać ofert i je umieszczać. W internecie działa wiele platform obrotu nieruchomościami, w tym wielu wyspecjalizowanych w obrocie terenami inwestycyjnymi.
Sprzedającymi działki pod inwestycje mogą być również osoby prywatne oraz rozmaite podmioty. W wielu miejscach kraju właścicielami działek są wciąż samorządy oraz skarb państwa. Często działki inwestycyjne oferowane są przez wciąż działające firmy państwowe, w tym spółki z udziałem skarbu państwa, jak kolej, zakłady przemysłowe i inne.

Działki inwestycyjne – najbardziej atrakcyjne na rynku

Tereny przeznaczone pod inwestycje to najdroższy rodzaj gruntu, dlatego też właściciele dążą do tego, aby móc przekształcić na działki inwestycyjne, działki o innym charakterze, jeśli tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na to pozwala.
Najcenniejsze działki pod inwestycje znajdują się oczywiście w dużych aglomeracjach oraz na ich obrzeżach. Do najdroższych należą działki w centrach tych miasta, szczególnie, gdy plan dopuszcza inwestycje o wysokiej zabudowie. Na atrakcyjność wpływa zarówno lokalizacja, jak i skomunikowanie działki, dostęp do dróg publicznych oraz uzbrojenie w media.
Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest

http://swiatliteracki.com.pl http://robimytolepiej.pl/trwale-meble-na-duzy-taras/ http://etapolska.pl/szkolenia-social-media-do-kogo-sa-skierowane/